Uitbreiding verharding terrein – Nagtegaal Ameland

In opdracht van Nagtegaal Ameland heeft Mach- straat hun terrein voorzien van 1700m2 H-profiel steen.

           

Dijkverzwaring – Ameland
bouwrijp maken – De klamp