Dijkverzwaring – Ameland

In opdracht van Jansma/ Van den herik heeft Mach-Straat voor Wetterskip Fryslân graskeien gelegd voor de afrastering van het schapengebied.

            

Havenkade – Stedum
Uitbreiding verharding terrein – Nagtegaal